Brukarråd

MTM:s brukarråd är ett rådgivande organ som ska främja kontakter med målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare. Brukarrådet ska även hjälpa myndigheten i frågor som rör det nationella kunskapscentret.

Rådets ordförande är MTM:s generaldirektör Magnus Larsson.

Ledamöter:

  • Anne-Maj Magnström, Sveriges dövas riksförbund (SDR)
  • Annica Nilsson, Riksförbundet Attention
  • Brian Cronin, Dyslexiförbundet FMLS
  • Eleonor Grenholm, Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB)
  • Elisabeth Ljungdahl, Nationella skolbiblioteksgruppen
  • Håkan Thomsson, Synskadades riksförbund (SRF)
  • Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
  • Linda Bergfeldt, Afasiförbundet
  • Lillemor Holgersson, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)