MTM:s generaldirektör Magnus Larsson syns i halvkropp. Han har glasögon och på sig har han en ljusblå skjorta med en mörk kavaj över. Bakgrunden är grå.
MTM:s generaldirektör Magnus Larsson. Foto: Stefan Tell.

Så firar MTM demokratin 100 år!

I år firar Sverige 100 år med allmän och lika rösträtt. Men vad gör MTM för att värna demokratin? Generaldirektör Magnus Larsson svarar på frågor.

Magnus Larsson, vad spelar läsning för roll i en demokrati?

– Att ha möjlighet att läsa och att kunna ta till sig av information, idéer och åsikter är en jätteviktig grund i ett jämlikt och demokratiskt samhälle.För att alla ska kunna vara med och påverka så behöver alla möjligheter att delta i samhället och ta del av samhällsdebatten, utifrån sina förut­sättningar.

Det låter ju jättebra, men all information i samhället är ju inte tillgänglig för alla?

– Det stämmer, och här spelar MTM en viktig roll. Men det räcker inte att MTM skapar särskilda format och lösningar som kan nå fler. Fler aktörer behöver göra sina nyheter och sin in­formation tillgänglig. Både medier och myndigheter behöver se till att det som de vill förmedla kan tas emot av alla. Till exempel har vi nu under pandemin sett att behovet av information är stort, men all information är inte möjlig för alla att ta del av.

Vad gör ni på MTM åt det?

– Våra läsare känner oss kanske främst som producent av talböcker, taltidningar, punktskrift och lättläst. Men vi har också ett uppdrag att stötta andra aktörer med vår expertis kring hur man gör informa­tion tillgänglig för fler. På så sätt bidrar vi till att utbudet av tillgänglig läsning blir större. När tillgänglighet är en naturlig och integrerad del av utformningen av information redan från början så får fler möjlighet att delta i utvecklingen av det samhälle vi vill leva i. Pandemin har verkligen satt fingret på den här frågan. Det är glädjande att många myndigheter, regioner och kommuner har blivit bättre på att erbjuda information i fler format och i fler kanaler. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Informationen måste inte bara fin­nas i rätt format, den måste också vara enkel att hitta eller få till sig. Vi samver­kar med en rad olika myndigheter och andra aktörer för att öka kompetensen kring tillgänglighet.

Och hur är det med litteratur; kommer böcker också att bli mer tillgängliga direkt från förlagen?

– Det är ny lagstiftning på gång där bokbranschen inom några år måste se till att e­böcker håller en högre grad av till­gänglighet än idag. Det kommer kanske inte att lösa tillgängligheten för alla våra målgrupper och vi fortsätter att produ­cera litteratur inom alla de områden vi gör idag. Men vi hoppas att många på sikt ska kunna ta del av ett större utbud av tillgängliga e­böcker. Att alla ges möjlighet att ta del av det skrivna ordet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

Text: Eva-Lena Silwerfeldt

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)