En videokamera filmar en person som står i en turkosblå sändningsstudio. Skärpan ligger på kameran och personen på scen är inte identifierad.
Konferensen om tillgänglig nyhetswebb är helt digital och kostnadsfri.

Konferens: Gör din nyhetswebb tillgänglig för alla!

Delta på digital halvdagskonferens för dig som jobbar i mediebranschen, ett samarbete mellan MTM och MPRT.

Vad: Kostnadsfri konferens om tillgänglig nyhetswebb 
När: Fredag 3 december 2021 kl. 9.00 – 12.00
Var: Digital sändning med hjälp av Altitude Meetings

En inspelning av konferensen hittar du här: https://youtu.be/XEYmalOj0fI

Efter en tid som präglats av en pandemi har vi lärt oss att tillgången till nyheter i en kris kan vara avgörande. Allas lika möjligheter att ta del av nyheter är en demokratifråga.

Digital tillgänglighet innebär att digitala tjänster utvecklas på ett sätt så att alla kan ta del av dem.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) genomförde en halvdagskonferens för media om hur fler kan säkerställa att deras webplatser är tillgängliga för alla.

Detaljerat program:

9.00 Kristin Nord, MTM, och Tove de Vries, MPRT, hälsar välkomna!

9.10 ”Sajterna kan vara röriga och svårnavigerade”

Jimmy Freiding, specialist inom digital tillgänglighet, om några viktiga tillgänglighetsfunktioner på en nyhetssajt.

9.35. Användarna – för vilka gör vi det bättre?  

UX-researcher Hillevi Sundholm på Myndigheten för tillgängliga medier berättar om vilka grupper av läsare som har särskilt stort behov av tillgänglighet.

10.10 Paus

10.30 Finansiering av utvecklingsinsatser

Kajsa Rohdin, samordnare för mediestödet på Myndigheten för press, radio och tv: Så kan du gå tillväga för att söka ekonomiskt stöd för att öka tillgängligheten i dina tjänster.

Paus

11.00 Panelen: Var börjar man? Om lågt hängande frukter i utvecklingsarbetet och om att se till att alla får läsa på just sina villkor.

Richard Furberg, Team manager på Dagens Nyheter, delar med sig av hur utvecklarteamet arbetar med tillgänglighet idag och vilka lärdomar de har dragit – vilka har varit de lågt hängande frukterna och vilka utmaningar ser han framåt?  

Som chefredaktör för SPF Seniorernas medlemstidning Senioren kommer Kristina Adolfsson i kontakt med många äldre läsare med behov av tillgänglighet. Sedan 2021 är Kristina Adolfsson ledamot i taltidningsnämnden, vilket har gett henne flera nya insikter om vad olika läsare behöver för att få tillgång till nyheter.

Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande i Dyslexiförbundet samt ordförande i föreningen Begripsam är med och driver arbetet att ta fram en standard för kognitiv tillgänglighet och att öka medvetenheten om vilka svårigheter som kan möta personer med kognitiv funktionsnedsättning som försöker ta till sig innehållet på en webbplats.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)