Bilden visar en ung flicka med halvlång brunt hår bakifrån som sitter i en röd fåtölj. Hon har på sig jeans och en rosa tröja. I handen håller hon en läsplatta med en talbok och på huvudet har hon ett par hörlurar.
Foto: Apelöga

Kommande tillgänglighetskrav på e-böcker

EU beslutade i april 2019 att införa ett EU-direktiv om tillgänglighet i produkter och tjänster, däribland e-böcker och programvara för e-böcker.

För närvarande pågår den statliga utredningen om hur tillgänglighetsdirektivet (European Accessibility Act) ska genomföras i Sverige. Lagen är tänkt att börja gälla 2025.

Genomförandet av direktivet handlar om att ge ökad tillgång till en rad produkter och tjänster genom att införa gemensamma tillgänglighetskrav, utifrån harmoniserade standarder och tekniska riktlinjer.

De tillgänglighetskrav som gäller samtliga digitala tjänster i tillgänglighetsdirektivet bygger på fyra principer:

  • Uppfattningsbar: All text ska kunna uppfattas med mer än ett sinne. Till exempel att bilder ska förses med bildbeskrivningar.
  • Hanterbar: Att tjänsten ska gå att navigera med hjälp av till exempel ett tangentbord.
  • Begriplig: Att information och hantering av användargränssnittet måste vara begripligt.
  • Robust: Att tjänsten ska gå att använda med ett brett spektrum av hjälpmedel.

I tillgänglighetsdirektivet finns också krav för specifika produkter och tjänster formulerade. Kraven för e-böcker ser ut så här:

  • Säkerställa att e-böcker som utöver text även innehåller ljud tillhandahåller text och ljud synkroniserat.
  • Säkerställa att e-bokens digitala filer inte hindrar tekniska hjälpmedel från att fungera korrekt.
  • Säkerställa tillgång till innehållet, navigering i filens innehåll och layout, inbegripet dynamisk layout, tillhandahållandet av struktur, flexibilitet och valmöjligheter vid presentationen av innehållet.
  • Möjliggöra alternativ återgivning av innehållet och driftskompatibilitet med olika tekniska hjälpmedel på ett sådant sätt att detta är uppfattningsbart, hanterbart, begripligt och robust.
  • E-böcker ska göras upptäckbara genom tillhandahållande av information om e-bokens tillgänglighetsfunktioner via metadata.
  • Säkerställa att åtgärder avseende förvaltning av digitala rättigheter inte blockerar tillgänglighetsfunktionerna.

Tillgänglighetsdirektivet ställer också krav på att den programvara som möjliggör läsning och navigering av e-böcker är tillgänglig. Läsaren ska till exempel kunna använda programvaran enbart med tangentbordet, eller tillsammans med ett hjälpmedel såsom skärmläsare. Gränssnittet ska vara intuitivt och lättanvänt. Det ska finnas tillgänglighetsfunktioner i gränssnittet såsom möjlighet att förstora texten och möjlighet att öka radavstånd och ordavstånd. Det ska även finnas lättanvända navigeringsfunktioner såsom navigerbar innehållsförteckning och möjlighet att hoppa till nästa eller föregående kapitel.

Här kan du läsa tillgänglighetsdirektivet i sin helhet på svenska (öppnas i nytt fönster)

Harmoniserade standarder

EU-kommissionen kommer att hänvisa till harmoniserade standarder och tekniska riktlinjer som ska gälla för de produkter och tjänster som omfattas av direktivet.

Undantag för mikroföretag

Mikroföretag är undantagna från skyldigheten att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet.

Så här definieras mikroföretag i direktivet: ”Ett företag med färre än tio anställda och som har en årsomsättning som inte överstiger 2 miljoner EUR eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner EU”.

Utredningen om tillgänglighetsdirektivet i Sverige

Fram till 31 maj 2021 pågår den statliga utredningen om hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Tillgänglighetsdirektivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning 2022 med sikte att börja gälla 2025.
Läs kommittédirektivet till utredningen här (öppnas i nytt fönster)

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)