Om lättlästa texter

Målgruppen för lättläst kan vara alltifrån ovana läsare, invandrare, äldre, människor med funktionsnedsättning eller andra grupper som av något skäl behöver en enklare text. Den som skriver måste tänka på vilka förkunskaper den som läser har.

Att tänka på när man ta fram en lättläst text:

  • Utgå från läsaren - anpassa texten till de läsare den vänder sig till
  • Tydlig röd tråd - texten ska ta tag i läsaren direkt
  • Vardagliga ord och kortare rader - men inte alltid korta meningar
  • Genomtänkt layout - text och bild ska samspela
  • Luftig formgivning, den text som läsare möter skall inte vara avskräckande
  • Tydligt sammanhang, läsaren ska inte behöva ha omfattande förkunskaper

En text blir inte lättare ju större bokstäverna är, bokstävernas storlek är snarast viktigt för synskadade. Korta meningar kan ge ovana läsare andhämtningspauser i texten, samtidigt som korta meningar kan göra att sammanhanget går förlorat. MTM följer aktivt den forskning som sker kring läsning och läsförståelse och tar initiativ till bl.a forskarseminarier.
Lättlästa böcker i  LL-förlagets bokhandel

Till den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)