FOTO: Terése Andersson

Läsombud och högläsare

Biblioteket kan bidra till att öka livskvaliteten för många inom omsorgerna genom att samarbeta med läsombud och högläsare.

Läsombud är personal inom omsorg om äldre och stöd och service för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sedan början av 90-talet har läsombud utbildats i alla län och finns i de flesta kommuner. Inom projektet Läskraft! finns högläsarna. Det är människor som på frivillig basis engagerar sig för att hjälpa till med högläsning för personer med demens.

Biblioteken har en betydelsefull och ibland avgörande roll för att stimulera högläsning och tillhandahålla ett brett utbud av lättläst litteratur, nyheter och samhällsinformation. Genom att samarbeta med socialtjänsten och ordna träffar för läsombuden kan ni vara med och skapa en kontinuitet i arbetet med läsombud.

MTM hjälper gärna till med teman och boklådor och medverkar också på fortbildningsdagar på regional nivå. Vi ger ut tidningen Läsombudet och för ett register över alla läsombud och arbetsgrupper i landet.

Läs mer om Läsombud och högläsare

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)