Foto: Apelöga

MTM satsar på skolbiblioteken

Barn- och ungdomar är den låntagargrupp som ökar mest bland talboksläsarna. Och skolbibliotekens och skolornas personal är de som oftast kontaktar MTM för att få svar på frågor om regler, teknik och bokurval. Därför bestämde sig MTM för att göra en extra satsning på just skolbiblioteken 2015.

Redan 2014 anställdes Helena Nordqvist, lärare och bibliotekarie med lång erfarenhet av skolbiblioteksverksamhet, för att arbeta just med dessa frågor. Sedan dess har arbetet tagit fart.

– En av de saker vi gjorde hösten 2014 var att ordna ett demokonto, så att personer som inte är registrerare kan testa hur Legimus fungerar, berättar Helena. På så sätt kan även skolpersonal som inte arbetar i biblioteket – till exempel lärare och specialpedagoger – visa för elever och föräldrar vad Egen nedladdning är.

Legimus.se är MTM:s digitala bibliotek där man kan låna och ladda ner talböcker. Legimus är också namnet på MTM:s app. Demokontona har blivit mycket populära och i dagsläget är det ungefär 1500 personer som har ansökt om och fått ett eget demokonto av MTM.

För många skolbibliotek är arbetet med talböcker och tillgängliga medier något nytt – det är inte alla skolor som ens har ett skolbibliotek – och därför saknas ofta kunskap och rutiner kring detta ute på skolorna.

Tillsammans med Medioteket i Stockholms stad har MTM producerat en film om hur skolbibliotek kan arbeta med tillgängliga medier. Filmen har spelats in på Snösätraskolan i Stockholm och ger en rad tips att ta efter. Alla som vill kan se filmen på Mediotekets filmkanal på nätet, Tuben.

– Skolbiblioteken har samma möjligheter som folkbiblioteken när det gäller att ladda ner talböcker och skapa konton för enskilda låntagare, säger Helena. Det som kan vara svårt är att få samarbetet mellan pedagogerna och bibliotekspersonalen att fungera riktigt smidigt. Det kan också vara svårt att hålla isär reglerna för inlästa ljudböcker från Inläsningstjänst från reglerna för talböcker, som är annorlunda.

MTM anordnar sedan många år regelbundet studiedagar för skolbibliotekspersonal. Nu har Helena också arbetat fram en skolhandbok som kommer att bli gratis tillgänglig för alla intresserade. I handboken får man råd och stöd om det mesta som rör talboksverksamhet i skolan, allt från hur man söker talbokstillstånd till hur man gör när man ska låna ut talböcker på skolans surfplattor.

Under 2015 satsar MTM också extra på att besöka regionala utbildningsdagar, nätverksträffar och andra liknande forum för att informera om talböckers betydelse för elever och hur skolor kan lägga upp sin talboksverksamhet. MTM har bland annat besökt Karlskoga, Falun, Borås, Skövde, Uddevalla och Halmstad, och kommer att fortsätta med det arbetet under hösten. Men trots specialsatsningen är det förstås svårt att nå alla som behöver informationen.

– Nästa steg bli att anordna så kallade webbinarier, där man kan följa en föreläsning via internet och även delta aktivt genom att till exempel ställa frågor, berättar Helena. Då kan alla som är intresserade vara med, från sin arbetsplats eller hemifrån.

MTM fortsätter att samarbeta med andra myndigheter för att stärka skolbibliotekens ställning. Ett nätverk för detta arbete har bildats och i det ingår, förutom MTM, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Skolinspektionen och Skolverket. Ytterligare aktörer på skolbiblioteksområdet kommer att bjudas in.

Text: Anna Chen

Artiklen har tidigare varit publicerad i tidningen Läsliv.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)