Man med läsplatta på bibliotek.
FOTO: Susanne Krohnholm

Den svenska talboksmodellen

I den svenska modellen för talboksverksamhet ansvarar staten för produktion, information och lånecentralsfunktion. Länsbiblioteken ansvarar för regional service och information. Kommun- och högskolebibliotek ansvarar för utlåning till personer med läsnedsättning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)