Två händer som hanterar en spelare
FOTO: Elliot Elliot

Biblioteken nöjda med Talboken kommer

"Talboken kommer är en fantastisk service som gör det lätt att snabbt tillgodose låntagarnas önskemål." Så svarar ett av biblioteken i en ny webbenkät kring tjänsten Talboken kommer, TBK, ett nytt sätt att förmedla talböcker via internet.

Överlag är svaren positiva. Främst framhålls att låntagaren får böckerna snabbt och att bibliotekets hantering förenklas. Som negativt nämns att TBK ännu enbart kan erbjudas till prenumeranter på taldagstidning.

Enligt enkäten är de största fördelarna:

  • Låntagarna får talböcker snabbt 
  • Böcker kommer inte bort eller försenas
  • Låntagarna slipper hålla reda på och hantera skivor och fodral
  • Låntagarna blir mera självständiga och behöver inte be om hjälp
  • Biblioteken slipper tidsödande hanteringsarbete
  • TBK spar miljö och pengar


Som negativt nämns:

  • Biblioteken vill kunna erbjuda tjänsten till fler än prenumeranter på taldagstidning
  • Svårt att övertyga låntagarna om att pröva TBK
  • Tekniken kan upplevas som svårare än att läsa talbok på skiva

Samtidigt ger flera svar indikation på att tekniska svårigheter kan övervinnas. Så här skriver ett bibliotek: ”De som använder TBK är väldigt nöjda och upplever det inte som krångligt. Det är de som inte provat som är negativa och säger att dom inte kommer att klara av det”.

Webbenkäten har besvarats av 70 procent av de drygt 100 TBK-bibliotek som fått enkäten. En hög svarsprocent som visar att biblioteken är engagerade i arbetet kring TBK.

Komma igång med TBK!

Bibliotek som vill komma igång med TBK  gör det enklast genom att anmäla sig till något av höstens TBK-webbinarier

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)