Söka stöd till kulturtidskrifter

MTM fördelar stöd till inlästa versioner av kulturtidskrifter, det så kallade taltidskriftsstödet. Stödet omfattar kostnader för inläsning och redigering av tidskriften. Stödet kan sökas av kulturtidskrifter som beviljats produktionsstöd från Kulturrådet samt har en abonnerad upplaga.

Sök stöd per kalenderår

Tidskriftens ägare fyller i och skickar ansökningsblankett till MTM. Förteckning över antalet prenumeranter på den inlästa versionen av tidskriften ska också bifogas.

För utbetalning

Tidskriftens ägare fyller i och skickar rekvisitionsblankett samt bifogar fakturor på redigerings- och inläsningskostnader – med eventuell moms specificerad – till MTM. Stödet utbetalas endast för uppkomna kostnader för inläsning och redigering under innevarande år. MTM betalar inte ut något stöd retroaktivt.

Adress

MTM, Box 5113 12117 Johanneshov

Frågor besvaras av:

Klara Strand
Telefon: 08-580 02 779 
E-post: fornamn.efternamn@mtm.se

Reneé Jardland
Telefon: 08-580 02 716
E-post: fornamn.efternamn@mtm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)