Tillgängliga medier

MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar på medier i tillgängligt format för personer med läsnedsättning. Vi deltar också aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier.

Vi informerar och sprider kunskap om talböcker, punktskrift, teckenspråkig litteratur, lättläst litteratur och nyheter, taltidningar och läsnedsättning. Vi tillgängliggör teckenspråkig litteratur och ger stöd till taltidningar.

Vi gör vårt utbud tillgängligt genom biblioteket legimus.se. I enlighet med upphovsrättslagens paragraf 17 gör vi det möjligt för bibliotek och andra institutioner att ladda ner och förmedla litteratur till personer med läsnedsättning. Biblioteken kan även registrera användare så att dessa själva kan använda biblioteket legimus.se. MTM har också ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra kurslitteratur till studenter på högskola och universitet.

MTM ansvarar även för utgivningen av LL-förlagets lättlästa litteratur, liksom för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.

 Vi lånar ut:

 • talböcker
 • punktskriftsböcker
 • e-textböcker
 • teckenspråkig litteratur


Vi erbjuder:

 • program för att läsa talböcker i dator, appar för mobiltelefon och surfplattor
 • kurser, konferenser och studiedagar för olika målgrupper
 • utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare
 • informationsmaterial kring talböcker, punktskrift och läsnedsättning
 • prenumerationer på olika taltidningar och punktskriftstidningar

Vi informerar om:

 • läsnedsättning 

 • forskning och utveckling inom området
 • hur vi arbetar med tillgängliga medier

Vi säljer:

 • punktskriftsböcker 

 • talböcker 

 • taktila bilderböcker 

 • presentböcker
 • punktskriftsalmanackor
 • prenumeration på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
 • lättlästa böcker från LL-förlaget
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)