Kalender

3 oktober
Inspirationsdag i Karlshamn för läsombud, högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal m.fl. i Blekinge.
Läs mer om dagen

9 oktober - Alla elevers rätt till läsning. En studiedag för dig som möter elever med lässvårigheter
Läs mer om dagen

12 oktober - Hearing om tillgången till tillgängliga läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.
Läs mer om dagen

24 oktober Inspirationsdag i Linköping för läsombud, högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal m.fl. i Östergötland.
Läs mer om dagen

26 oktober
”Läsfrämjande i omsorgerna – för allas delaktighet - Hur kan vi arbeta läsfrämjande med LSS- och äldreomsorg?"
Läs mer om dagen

16-17 november - SDK-konferens 2017 - Talboken i framtiden.
Läs mer om dagen

23 november
”Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna”
Kulturrådet arrangerar en dag om läsfrämjande för vuxna.
Läs mer om dagen

1 december - Allas skolbibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier, nationell fortbildningsdag.
Till program och anmälan

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)