Hearing om tillgängliga läromedel

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Som en del i detta uppdrag anordnas en hearing om tillgången till tillgängliga läromedel. Hearingen kommer att genomföras i två former, både en fysisk hearing och en digital. Syftet med hearingen är att skapa ett forum för dialog samt ge möjlighet att komplettera och lämna synpunkter i det pågående översynsarbetet.

Välkommen att lämna underlag till arbetet för att skapa likvärdig tillgång till läromedel för personer med funktionsnedsättning!

Hearing den 12 oktober 2017

Hearingen kommer att genomföras i form av dialog- och stationsövningar utifrån specifika frågeställningar. Hearingen genomförs den 12 oktober. 

Program

Inbjudna organisationer

Deltagarlista (pdf, öppnas i nytt fönster)

Digital hearing den 4 oktober till 15 oktober 2017

Den digitala hearingen erbjuder möjlighet att lämna underlag till arbetet med översynen av tillgängliga läromedel. Den innehåller samma information som den fysiska hearingen och ger möjlighet att svara på de frågor som hearingen innehåller.

Del 1 - Presentation av uppdraget och kartläggningen

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Som en del av översynen har oberoende konsulter gjort en kartläggning över tillgången till läromedel. Hearingen utgår från kartläggningen och du har möjlighet att komplettera kartläggningen.

Läs mer om uppdraget
Läs mer om kartläggningen

Del 2 - Hinder och lösningar

Nästa steg är att ringa in vad som skapar hinder för likvärdig tillgång till läromedel för personer med funktionsnedsättning och vilka lösningsförslag som finns för att riva de hinder som identifierats.

Dina svar tas emot av myndigheternas arbetsgrupp. Dina svar kommer att göras publika på myndigheternas webbplatser.

Frågor:

  • Vad skapar hinder för likvärdig tillgång till läromedel för personer med funktionsnedsättning?
  • Vilka lösningsförslag finns för de hinder som du har identifierat.

Svara på frågorna (formuläret öppnas i ett nytt fönster)

Formuläret stängs 2017-10-15.

Twitter

 Följ oss gärna på Twitter och twittra själv, inför och under hearingen: #översynläromedel

Efter hearingen

Material som kommer in via den digitala hearingen samt en sammanfattning av materialet från hearingen den 12 oktober kommer att publiceras på myndigheternas webbplatser. Materialet kommer att användas som underlag i arbetet med översynen av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Kontaktinformation

Frågor om uppdraget och den digitala hearingen besvaras av Pia Hasselrot, MTM:
pia.hasselrot@mtm.se

Frågor om hearingens innehåll och program besvaras av moderator Aja Lind, Sikalido AB:
aja.lind@sikalido.se

Frågor om din anmälan och registrering besvaras av Konferenspoolen:
info@konferenspoolen.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)