FOTO: Elliot Elliot

Översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

– Vi välkomnar en översyn av hur vi kan förbättra tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola. Varje person måste få rätt förutsättningar att nå sina utbildningsmål, oavsett funktionsförmåga. Vi ser nu fram emot att samarbeta med SPSM i denna viktiga fråga, säger Magnus Larsson, generaldirektör på MTM.

– Det är viktigt att det finns läromedel som passar elevers och vuxenstuderandes olika behov. Därför är det bra med en kartläggning så att vi ser var luckorna finns gällande tillgängliga läromedel. Här har staten ett gemensamt uppdrag och vi ska samarbeta med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), säger Fredrik Malmberg generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdraget innebär att MTM, i samverkan med SPSM, ska göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Uppdraget ska genomföras öppet, transparent, opartiskt och i samverkan. Användarens perspektiv ska vara i fokus.

Om uppdraget

 Uppdraget ska utmynna i:

  • Kartläggning över tillgången till tillgängliga läromedel
  • Hearing
  • Behovsbeskrivning
  • Rapport över hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola.

Länk till uppdraget (öppnas i nytt fönster)

Kartläggningen

För att få en översyn över vilka tillgängliga läromedel som finns genomfördes under maj - augusti 2017 en kartläggning. Kartläggningen bestod av samtal och enkätundersökningar med berörda parter och genomfördes av oberoende konsulter från Education Analytics AB. Det är viktigt att kartläggningen sker oberoende och objektivt och därför är det väsentligt att den görs av en oberoende part.

Nu är resultatet från kartläggningen publikt

Hearing den 12 oktober

Kartläggningen kommer även att presenteras vid en hearing där intressenter har möjlighet att yttra sig om arbetet. Hearingen kommer att hållas på Clarion Hotel Stockholm den 12 oktober 2017. Det kommer även att vara möjligt att ta del av hearingen digitalt. Inbjudan till hearingen kommer att skickas ut till berörda parter. Exakt tid och övriga detaljer kommer senare.

Läs mer om hearingen

Behovsbeskrivning av SPSM

SPSM kommer att göra en beskrivning av målgrupperna och deras behov av tillgängliga läromedel. Utifrån beskrivningen syns det i kartläggningen om det finns några glapp mellan de tillgängliga läromedel som finns och målgruppernas behov. 

Rapport

Uppdraget kommer att resultera i en rapport över hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola.

Organisation kring uppdraget

Styrgrupp:

Richard Stones, MTM
Jonny Fjellner, SPSM

Arbetsgrupp:

Pia Hasselrot, MTM, Uppdragsledare
Helena Nordqvist, MTM
Sara Göransson, SPSM
Stig Andersson, SPSM

Frågor och svar om uppdraget

Mer information

Uppdragsledare Pia Hasselrot

pia.hasselrot@mtm.se

tel: 08-580 027 47

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)