Digidel

MTM deltar i Digidelnätverket som bland annat anordnar eMedborgarveckan och Getonline week.

Vad är Digidel?

Digidel är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige.

Med samverkan och delad kunskap arbetar Digidel för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Varför är digital delaktighet viktigt?

För oss på MTM är det viktigt att undanröja de hinder som finns för att alla ska kunna delta i samhällslivet. Vi arbetar med att tillgängliggöra den skrivna texten för personer med läsnedsättning. Men för att kunna ta till sig det är även den digitala delaktigheten viktig. MTM vill stödja bibliotek och andra aktörer i detta arbete.

Kontakt

Kontakta gärna Åsa Wallström, asa.wallstrom@mtm.se
eller 08 580 02 713 om ni har några frågor.

14-20 mars pågår Get online Week där många bibliotek, myndigheter och andra deltar för att sprida kunskap om digital delaktighet. Get Online Week 2016 har två internationella teman: ”Trust and confidence and Digital jobs”. Det handlar om användarens förtroende för den digitala infrastrukturen och det förtroendet kan en bara få genom kunskap. Därför är det så viktigt att stärka tillit och trygghet till digitala tjänster, digitala förmågor och digital kompetens samt att öka förutsättningarna att få digitala jobb.

www.digidel.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)